Privacy

Privacy Verklaring Square

Square Information Solutions B.V. (hierna: Square) neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en volgen de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij dat doen. Hiermee willen wij volledig transparant zijn over welke persoonsgegevens wij van u nodig hebben, voor welke doeleinden wij deze verwerken en hoe wij met de bescherming omgaan.

Deze verklaring is van toepassing op de gegevensverwerkingen die plaatsvinden door het gebruik van de websites van en elke vorm van communicatie met Square Information Solutions B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 130307353, gevestigd aan Boven de Wolfskuil 3 /C11, 6049 LX, te Herten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Square verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door gegevens via deze website bij ons achter te laten, het gebruik van onze software diensten of correspondentie met Square waaronder bijv. een sollicitatie en / of gegevens achter gelaten tijdens telefonisch contact.

Doel en grondslag op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens verwerken

Square verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere promoties.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en gebruik te maken van de door ons gebouwde systemen.
 • Square analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Square verwerkt ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Square neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Square) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Square bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij deze in ieder geval bewaren voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het innen van eventuele vorderingen en het kunnen afhandelen van eventuele geschillen. Sommige persoonsgegevens moeten echter nog langer worden bewaard op grond van de wet. Daarnaast geldt dat wij uw persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat u, uw toestemming intrekt en/of bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Wanneer wij persoonsgegevens met derden delen

Square verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Square blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Square gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Square gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Square maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers haar website www.square.nl gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Square bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hiermee verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Het privacybeleid van Google Analytics treft u daar ook aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Square te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Square heeft hier geen invloed op. Square heeft Google geen toestemming gegeven om via Square verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Recht op inzage, correctie, overdracht en het verwijderen van uw persoonsgegevens

u hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Square en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, over te dragen.

U kunt per e-mail aangeven van welk recht u gebruik wilt maken, stuur een mail met uw verzoek naar security@square.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Square wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Square neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze security manager: stuur een e-mail naar security@square.nl.

Wijzigingen privacy beleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 maart 2020. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij verzoeken u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt daarover een duidelijke kennisgeving op onze website.