EASY Federated Search
Interne én externe vakinformatie geïntegreerd in één portaal
Gelijktijdig zoeken in online en interne informatiebronnen bespaart kostbare tijd en geld.
Beter inzicht in feitelijk gebruik van informatiebronnen maakt kostenbesparingen mogelijk.
Eenvoudige, centrale toegang stimuleert optimaal gebruik van beschikbare informatiebronnen.
Centraal beheer en veilige opslag van toegangsgegevens voorkomt misbruik en verlies.
Snel beschikken over actuele en volledige informatie verhoogt kwaliteit.
Efficiënt bewaren en delen van informatie stimuleert hergebruik , uitwisseling en samenwerking.
Eén toegang tot al uw bronnen

Het kost veel tijd om verschillende online informatiebronnen te benaderen en deze vervolgens individueel te doorzoeken. Het handmatig inloggen op besloten bronnen is daarbij een lastige handeling.

Bovendien kan de methode voor (geavanceerd) zoeken per informatiebron verschillen. EASY Federated Search maakt zoeken uniform en brengt alle bronnen samen in één portaal.

Deep web exploring

Veel bronnen met vakinformatie zijn uitsluitend te benaderen indien u beschikt over een abonnement. Omdat standaard zoekmachines er niet bij kunnen, spreekt men hier van het ‘deep web’. EASY kan deze bronnen voor u eenvoudig benaderen.

Wat het aantal informatiebronnen betreft, legt EASY geen enkele beperking op. Alle gewenste bronnen, gratis of tegen betaling toegankelijk, kunnen worden opgenomen in en ontsloten door het portaal.

Denk bijvoorbeeld aan online tijdschriften, (bibliotheek)catalogi, websites, archieven en databanken. De zoekresultaten worden overzichtelijk en geordend per bron weergegeven.

EASY zal ze desgewenst ontdubbelen en presenteren in één geïntegreerde resultatenlijst, gesorteerd naar relevantie.

Automatisch inloggen

Uw informatiepakket kan bestaan uit zowel openbare bronnen als bronnen waarvoor een licentie benodigd is. In toenemende mate wordt door uitgevers gebruik gemaakt van IP-gebaseerde toegangscontrole.

Is voor de koppeling met bepaalde informatiebronnen een gebruikersnaam en wachtwoord nodig? Geen probleem: EASY logt automatisch in zonder dat de gebruiker daar ook maar iets van merkt. Zo realiseert u met EASY eenvoudig ook de ‘Single Sign-on’ naar al uw informatiebronnen.

Kwaliteitsvoordelen

Doordat uw medewerkers met EASY sneller kunnen beschikken over informatie uit een groot aantal bronnen, wordt het veel eenvoudiger om van het volledige aanbod gebruik te maken. Gebruikers kunnen daardoor meer informatie betrekken in hun onderzoek, wat de kwaliteit van hun werk en uw productontwikkeling en/of dienstverlening positief zal beïnvloeden.

Kostenvoordelen

Met EASY Federated Search schept u overzicht in het brede en sterk versnipperde aanbod van online content. Uw medewerkers beschikken sneller en eenvoudiger over informatie, waardoor er tijd en dus geld wordt bespaard. Maar er zijn meer kostenvoordelen die met EASY voor u binnen handbereik liggen.

EASY Federated Search geeft u een helder inzicht in het daadwerkelijke gebruik van de online informatiebronnen. Zo komt u er bijvoorbeeld achter dat bepaalde kostbare abonnementen maar mondjesmaat worden gebruikt. Of dat er in werkelijkheid veel minder gebruikers zijn dan het aantal waarvoor een bepaald abonnement is afgesloten. Of dat er behoefte is aan informatie op nieuwe gebieden. EASY geeft u de informatie die nodig is om het aanbod van informatiebronnen nauwkeurig af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. Op basis daarvan kunt u goede afspraken maken met uw leveranciers en besparen op uw abonnementsgelden.

Meer informatie Verbergen

Veilig intern én extern zoeken

Met EASY kan interne informatie gelijktijdig worden doorzocht met externe kennisbronnen. Wij begrijpen dat het in sommige gevallen niet wenselijk is om informatie buiten uw onderneming te plaatsen of om van buitenaf toegang te verschaffen tot interne kennis. Dat hoeft ook niet, de slimme toepassing van Square maakt het mogelijk binnen deze randvoorwaarden toch intern en extern zoeken te combineren.