Kennis
Delen en profiteren van ervaring

Kennis hergebruiken begint met het delen van informatie en ervaring. Kennismanagement vraagt meer dan alleen systemen. Aansluiting bij de werkwijze van uw professionals is de sleutel.

De hoeveelheid informatie in uw vakgebied stijgt voortdurend. Om innovatief en vooral ook competitief te kunnen blijven is het van groot belang zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van al de kennis die voortkomt uit onderzoeken, ervaringen, projecten, etcetera. Kunt u de aanwezige kennis binnen uw organisatie hergebruiken, zodat u er uw voordeel mee kunt doen? Bij wie bevindt zich welke kennis? En hoe kunt u kennis vastleggen en vasthouden, bekend maken en delen met anderen? Onze missie is om u te ondersteunen bij dit proces met advies en bruikbare tools.

Het organiseren van efficiente toegang tot informatie is een belangrijk aspect van kennis- en informatiemanagement. Square heeft al bijna 30 jaar ervaring met het vastleggen, beheren en vindbaar maken van grote hoeveelheden informatie. Een belangrijke basis voor het kunnen hergebruiken van ervaring is het efficiënt kunnen terugvinden van informatie.

Veel informatie en ervaring bevindt zich in de hoofden van mensen. Een eerste stap om die toegankelijk te maken is het beschrijven van deze kennis in kenniskaarten. Zo wordt duidelijk wie men zou kunnen raadplegen over een bepaald thema. Vervolgens is het belangrijk om te zorgen voor eenvoudige en laagdrempelige manieren om informatie te delen. Deze informatie kan dan weer gebruikt worden ter versterking van uw kennisprofielen.

Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het ontwerpen van een kennislandschap dat past binnen uw organisatie. Zij helpen u met het opstellen van een stappenplan en het inzetten van de juiste tools.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en oriëntatie.